พศจ.ระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำหมู่บ้านชากหมาก หมู่ที่ ๒

พศจ.ระยอง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำหมู่บ้านชากหมาก หมู่ที่ ๒ ณ วัดชากหมาก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อประสานการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการฯ และเตรียมพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจติดตาม ของคณะกรรมการประจำหนกลาง

ภาพ : อุทาน เฉลิมโชคชัย
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,486