พศจ.ระยอง เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และคณะพระเลขานุการ ณ ห้องประชุมวัดเนินพระ จังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพระสังฆาธิการ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และคณะพระเลขานุการ ณ ห้องประชุมวัดเนินพระ จังหวัดระยอง เพื่อมอบหมายพระสาธยายพระไตรปิฎก (ฉบับภาษาบาลี) พระวินัยปิฎก "มหาวิภังค์" โดยเริ่มสาธยายเป็นกลุ่มๆ ทุกระดับ ในห้วงเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ด้วย

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,552