พศจ.ระยอง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานโครงการมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕

พศจ.ระยอง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานโครงการมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ เทศบาลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,504