พศจ.ระยอง ลงพื้นที่ชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดทางเกวียน (ร้าง) ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดทางเกวียน (ร้าง) ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง กรณีพื้นที่ข้างเคียงขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินซึ่งติดกับที่ดินของวัดทางเกวียน (ร้าง) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ : อุทาน เฉลิมโชคชัย
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,789