พศจ.ระยอง ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้ว

พศจ.ระยอง ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้ว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ภาพ : อุทาน เฉลิมโชคชัย/ ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,399