พศจ.ระยอง จัดพิธีสวดสาธยายพระไตรปิฎก ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเภตราสุขารมย์ จังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง จัดพิธีสวดสาธยายพระไตรปิฎก ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาการเปรียญ วัดเภตราสุขารมย์ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา/ ชุตินันท์ เจรจาศิลป
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,423