พศจ.ระยอง เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop พร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พศจ.ระยอง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖
           นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ โดยเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,572