พศจ.ระยอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง

พศจ.ระยอง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
           นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวสิริวิมล ด่านนคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง ณ สิริบุรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,583