พศจ.ระยอง ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

พศจ.ระยอง ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
           เวลา ๐๙.๔๕ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อปรึกษา หารือ ติดตามและรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพ : อุทาน เฉลิมโชคชัย
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,656