อบรมไวยาวัจกร จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยอง และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการอบรมไวยาวัจกร จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ไวยาวัจกรภายในจังหวัดระยอง จำนวน ๒๘๐ คน โดยกำหนดจัดอบรมในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ภาค ๑๓ วัดพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,616