พศจ.ระยอง ร่วมประชุม ร่วมประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ชี้แจงวัดเข้าร่วมโครงการ ฯ พัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อชี้แจงวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และบูรณาการเครือข่ายการทำงานระหว่างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธในพื้นที่ โดยมีวัดในจังหวัดระยอง จำนวน ๕ วัด เข้าร่วมโครงการ ฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,765