พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ให้กำลังใจและให้ข้อคิดแก่ประชาชนในการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดระยอง ณ ห้องอินทรวิชิต ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในการแถลงข่าว ฯ ในวันนี้จังหวัดระยอง ได้อาราธนาพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ให้กำลังใจและให้ข้อคิดแก่ประชาชนชาวจังหวัดระยองในสถานการณ์ โควิด - 19


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,761